top of page
Prawo wynajmującego i najemcy

Jeśli jesteś właścicielem wynajmującym nieruchomość lub najemcą w nieruchomości biznesowej lub mieszkalnej, może wystąpić punkt, w którym napotkasz trudności   dotyczące umowy najmu, zajmowania lub innej sprawy. Ważne jest, aby znać swoje prawa i utrzymywać wodoszczelną ochronę, jeśli chodzi o Twój dom lub lokal biznesowy.

O'Hanrahan & Company świadczy usługi dla szerokiego portfolio klientów prywatnych i komercyjnych, w tym:

• Nowe umowy najmu i przedłużenia

• Spory między właścicielem a najemcą

• Umowy o przeglądzie najmu

• Zakończenie najmu i umów leasingowych

• Działania na rzecz złamania przymierza

• Doręczanie zawiadomień o zakończeniu

• Porady dot. czynności za zaległości czynszowe, opłaty eksploatacyjne i stawki

Nie każda umowa najmu lub dzierżawy jest taka sama, a regres, którego potrzebujesz, będzie zależeć od konkretnych okoliczności. Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy w którejkolwiek z powyższych kwestii, skontaktuj się z naszym biurem w celu umówienia wstępnej konsultacji już dziś.

OHC Main Logo.png
bottom of page